header

Program Kodu Program Adı Başvuru Donemi Bilgi Notu Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi
Program Kodu Program Adı Bilgi Notu
3001 3001 - BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Bilgi Notu
1002 1002 - HIZLI DESTEK PROGRAMI Bilgi Notu
Program Kodu Kategori Çağrı Kodu Çağrı Adı Bilgi Notu Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi
1007 TARIM 1007-GTHB-2015-02 Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi (İkinci aşama) Bilgi Notu 06.11.2015 08.01.2016 17:00:00
ERA-NET ERA-NET ERANET-MED ÇAĞRISI Bilgi Notu 19.11.2015 18.12.2015 17:30:00
ERA-NET ERA-NET Akıllı Şehirler ERANET Cofund Proje Çağrısı Bilgi Notu 25.11.2015 11.12.2015 17:30:00
ERA-NET ERA-NET TRANSCAN-2 ERA-NET Projesi Çağrısı Bilgi Notu 25.11.2015 04.12.2015 17:30:00

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB ve BİDEB’e başvuru süreçlerini kolaylaştırmak ve kısaltmak için, başvurularının elektronik imza (e-imza) ile alınması çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda,

  • 01 Eylül 2015 tarihi itibari ile ARDEB’de 1002 (Hızlı Destek) ve 3001 (Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme) programları proje başvuruları, BİDEB’de 2237 (Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme) programı başvuruları ve TEYDEB’de 1602 (Patent Destekleme) programı başvuruları elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak seçenekli alınacaktır.
  • 2016 yılı Ocak ayı itibari ile tüm programlara yapılacak başvurular elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.


Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar;

  • Üniversitelerde proje başvurusunda bulunacak akademisyenlerin, proje önerisini imzalayan kurum kuruluş yetkilisi yöneticilerin (Rektör/yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Dekan, Bölüm Başkanı vb) ve doktora öğrencilerinin, Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,
  • Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu, kart) temin edilerek kurulması,
  • Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması,
  • Projenin gerektirmesi durumunda, alınacak Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi’nin geçerli olabilmesi için, belgenin, onaylamaya yetkili kişi tarafından elektronik imza ile imzalanması(kurul üyelerinin imzaları elektronik ya da ıslak imza olabilir; bu belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.)


beklenmektedir. Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri süre kadar önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak olan NES başvuruları, kamu kurumları tarafından sadece kamu çalışanları için kurumsal olarak yapılabilmektedir.

(Bu duyuru tüm üniversite rektörlüklerine yazılı olarak gönderilmiştir.)

Bilgilerinize sunarız.

E-imza ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Proje başvurunuza başlamadan önce, ARBİS bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz, bilgileriniz güncel değilse lütfen güncelleyiniz.

ARBİS kaydınıza erişmek veya ARBİS'e üye olmak için tıklayınız.