header

Program Kodu Program Adı Başvuru Donemi Bilgi Notu Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi
Program Kodu Program Adı Bilgi Notu
3001 3001 - BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Bilgi Notu
1002 1002 - HIZLI DESTEK PROGRAMI Bilgi Notu
Program Kodu Kategori Çağrı Kodu Çağrı Adı Bilgi Notu Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi
1007 Eğitim 1007-MEB-2015-01 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi Bilgi Notu 27.07.2015 16.10.2015 17:00:00
1007 Eğitim 1007-YÖK-2015-01 Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi Bilgi Notu 27.07.2015 16.10.2015 17:00:00
1007 Eğitim 1007-YÖK-2015-02 Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Bilgi Notu 27.07.2015 16.10.2015 17:00:00
1007 Eğitim 1007-YÖK-2015-03 Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi Bilgi Notu 27.07.2015 16.10.2015 17:00:00
1007 SAĞLIK 1007-SB-2015-04 Kuduz Aşısının Geliştirilmesi ve Üretimi Bilgi Notu 08.09.2015 06.11.2015 17:00:00
1003 1003-BIT-BBIL-2015-2 1003-BIT-BBIL-2015-2-BÜYÜK VERİDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-BIT-BGUV-2015-2 1003-BIT-BGUV-2015-2-SÜRDÜRÜLEBİLİR BİLGİ VE AĞ TEKNOLOJİLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-BIT-FOTO-2015-2 1003-BIT-FOTO-2015-2-FOTONİK AYGIT VE TEKNOLOJİLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-BIT-GNBT-2015-2 1003-BIT-GNBT-2015-2-YENİ NESİL AĞ TEKNOLOJİLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-BIT-MNOE-2015-2 1003-BIT-MNOE-2015-2-ENERJİ ÜRETEBİLEN MEMS CİHAZLAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-ENE-GUNS-2015 1003-ENE-GUNS-2015-2-YENİ NESİL GÜNEŞ HÜCERELERİ İÇİN YENİLİKÇİ MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-ENE-HPIL-2015-2 1003-ENE-HPIL-2015-2-BORHİDRÜR YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-ENE-KOMR-2015-2 1003-ENE-KOMR-2015-2-KÖMÜR VE BİYOKÜTLENİN BİRLİKTE KULLANIMINDA YENİLİKÇİ IYİLEŞTİRME/HAZIRLAMA TEKNOLOJİLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-ENE-YENI-2015-2 1003-ENE-YENI-2015-2-RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-GDA-TRLA-2015-2 1003-GDA-TRLA-2015-2-LİF BİTKİLERİNDE ÇEŞİT ISLAH PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-GDA-BHCE-2015-2 1003-GDA-BHCE-2015-2-VERİM VE KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ISLAH ÇALIŞMALARI (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-HVU-HAVA-2015-2 1003-HVU-HAVA-2015-2-İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-KMY-KMYM-2015-2 1003-KMY-KMYM-2015-2-YERLİ BİTKİ KAYNAKLARINDAN (ENDEMİK, TIBBİ, AROMATİK VB.) DEĞERLİ KİMYASALLAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-MAK-OTOM-2015-2 1003-MAK-OTOM-2015-2-AKILLI İMALAT SİSTEMLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-MAK-TSRM-2015-2 1003-MAK-TSRM-2015-2-MİKRO İŞLEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-OTO-BTRY-2015-2 1003-OTO-BTRY-2015-2-İLERİ BATARYA TEKNOLOJİLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-OTO-MALZ-2015-2 1003-OTO-MALZ-2015-2-METAL ALAŞIMLAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SAB-ASIT-2015-2 1003-SAB-ASIT-2015-2-BAKTERİYEL VE PARAZİTER PATOJENLERE KARŞI AŞI, ADJUVAN VE KORUYUCU/TEDAVİ EDİCİ ANTİKOR GELİŞTİRİLMESİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SAB-ILAC-2015-2 1003-SAB-ILAC-2015-2-KAN VE KAN ÜRÜNLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SAB-KLNK-2015-2 1003-SAB-KLNK-2015-2-TIBBİ CİHAZLARA YÖNELİK KLİNİK ARAŞTIRMALAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SAB-TTIP-2015-2 1003-SAB-TTIP-2015-2-NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SAB-UIDB-2015-2 1003-SAB-UIDB-2015-2-PRİMER İMMÜN YETMEZLİK (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SBB-EGTM-2015-2 1003-SBB-EGTM-2015-2-ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YOLUYLA EĞİTİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00
1003 1003-SUA-ARTM-2015-2 1003-SUA-ARTM-2015-2-ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDAN GERİ KAZANIMA YÖNELİK ARITMA SİSTEMLERİ (İkinci aşama) Bilgi Notu 05.10.2015 27.11.2015 17:45:00

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB ve BİDEB’e başvuru süreçlerini kolaylaştırmak ve kısaltmak için, başvurularının elektronik imza (e-imza) ile alınması çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda,

  • 01 Eylül 2015 tarihi itibari ile ARDEB’de 1002 (Hızlı Destek) ve 3001 (Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme) programları proje başvuruları, BİDEB’de 2237 (Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme) programı başvuruları ve TEYDEB’de 1602 (Patent Destekleme) programı başvuruları elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak seçenekli alınacaktır.
  • 2016 yılı Ocak ayı itibari ile tüm programlara yapılacak başvurular elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.


Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar;

  • Üniversitelerde proje başvurusunda bulunacak akademisyenlerin, proje önerisini imzalayan kurum kuruluş yetkilisi yöneticilerin (Rektör/yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Dekan, Bölüm Başkanı vb) ve doktora öğrencilerinin, Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,
  • Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu, kart) temin edilerek kurulması,
  • Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması,
  • Projenin gerektirmesi durumunda, alınacak Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi’nin geçerli olabilmesi için, belgenin, onaylamaya yetkili kişi tarafından elektronik imza ile imzalanması(kurul üyelerinin imzaları elektronik ya da ıslak imza olabilir; bu belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.)


beklenmektedir. Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri süre kadar önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak olan NES başvuruları, kamu kurumları tarafından sadece kamu çalışanları için kurumsal olarak yapılabilmektedir.

(Bu duyuru tüm üniversite rektörlüklerine yazılı olarak gönderilmiştir.)

Bilgilerinize sunarız.

E-imza ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Proje başvurunuza başlamadan önce, ARBİS bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz, bilgileriniz güncel değilse lütfen güncelleyiniz.

ARBİS kaydınıza erişmek veya ARBİS'e üye olmak için tıklayınız.